Erasmus+ Enskilda Gymnasiet

Universitets- och högskolerådet har beviljat Enskilda Gymnasiet en Erasmus-ackreditering fram till 2027

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger oss möjlighet till elevutbyten, samarbeten och resor, samt fortbildning för lärare och personal tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Att vi är en Erasmus+-skola innebär att vi kommer att kunna utveckla skolans internationaliseringsarbete

Målet är att stärka våra elevers språkkunskaper och deras intresse för språk genom kulturella och språkliga utbyten. Vi vill främja elevernas framtida möjligheter till utbildning och yrkesliv utomlands och visa dem nyttan av att behärska fler språk än engelska.

Ett annat mål är att vi ska få en ökad förståelse och empati för människors olika förutsättningar och livsvillkor i Sverige, EU och världen. Vi vill utveckla eleverna till ansvarstagande och engagerade medborgare.

För att kunna hantera de utmaningar Europa och världen står inför behöver vi unga som har en förståelse för de människor som utgör vårt samhälle. I det ligger kommunikation på andra språk, kunskap om sociala skillnader, engagemang i hållbarhetsfrågor samt förståelse för demokratins uttryck och funktion.

Vi vill att eleverna genom Erasmus-projekten ska få insikt i att förändring till det bättre är möjligt.

To celebrate the #ErasmusDays and the start of our Erasmus+ project we had an online video conference with the teachers and the participating classes from Portugal, France and Sweden.

We look forward to diving headfirst into the fascinating worlds of Geo Parks, protected areas, biospheres and European UNESCO World Heritage Sites.