Kärlek som grund

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola med stort engagemang. Skolan grundades 1913 och drivs sedan 1976 av föräldrar genom den ideella Föreningen Enskilda Gymnasiet.

Enskilda Gymnasiet är en liten skola, vilket skapar trygghet och gemenskap. Vi bemöter varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra. Här får du vänner för livet. 

Enskilda Gymnasiets utbildning är avgiftsfri.

Enskilda Gymnasiet drivs inte i vinstsyfte.

Ordning som stöd

Enskilda Gymnasiet är en skola med tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleven och gör det möjligt att nå högt uppsatta mål.

Vi värnari om en hel skoldag med lärarledda lektioner. Undervisningstiden är viktig och vi ställer höga krav på närvaro. Våra kunniga lärare har en central roll i undervisningen och vägleder eleverna till fördjupade kunskaper.

Enskilda Gymnasiets elever är ambitiösa. De deltar aktivt i lärandet och tar ansvar för sina studier.

Framsteg som mål

Enskilda Gymnasiet strävar efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet.

Vi tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad och går på teater och utställningar. Till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa.
 
Vi vill ge en god grund till ett livslångt lärande, där kunskap kombineras med utvecklingen av sociala och kreativa förmågor. Vi vill ge våra elever bildning för livet.