Kärlek som grund

Enskilda Gymnasiet är en väletablerad friskola belägen i en vacker jugendbyggnad i hjärtat av Stockholm. Skolan grundades 1913 och drivs sedan 1976 av föräldrar genom den ideella Föreningen Enskilda Gymnasiet, helt utan vinstsyfte.

Vår skola erbjuder två högskoleförberedande gymnasieprogram – Sam och Natur, samt högstadium. Totalt rymmer vi ca 500 elever – stort nog för att träffa nya, spännande människor, litet nog för att skapa trygghet och gemenskap. Här bemöter vi varandra med vänlighet, generositet och respekt. Vi gör vårt bästa och bryr oss om varandra. På EG får du vänner för livet. 

Ordning som stöd

Enskilda Gymnasiet är en skola med tydliga ordningsregler. Vi är angelägna om att skapa en arbetsmiljö som underlättar för eleverna och gör det möjligt att nå  högt uppsatta mål.

Vi värnar om en hel skoldag med lärarledda lektioner. Undervisningstiden är viktig och vi ställer höga krav på närvaro. Våra kunniga lärare har en central roll i undervisningen och vägleder eleverna till fördjupade kunskaper. 

Våra elever är ambitiösa och nyfikna. De deltar aktivt i lärandet och tar ansvar för sina studier.

Framsteg som mål

Enskilda Gymnasiet strävar efter att eleverna ska uppnå de högre kunskapskraven och kunna mer än vad läroplanen föreskriver. Vi vill att våra elever ska ha ett försprång när de börjar läsa på gymnasiet, eller fortsätter sina studier vid universitet runt om i världen.

Vi tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad och går på teater och utställningar. Till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa.

 Vi vill ge en god grund till ett livslångt lärande, där kunskap kombineras med utvecklingen av sociala och kreativa förmågor. Vi vill ge våra elever bildning för livet.

Föreningen Enskilda Gymnasiet

Enskilda Gymnasiet är en ideellt driven skola vars enda mål är att ge sina elever bästa tänkbara utbildning. Vi tar inte ut någon vinst och använder heller inte skolpengen till nyetableringar.
 
Föreningen som äger Enskilda Gymnasiet består av skolans föräldrar/vårdnadshavare och huvudman är den styrelse som väljs på årsmötet. Styrelsen består av skolans rektor och två personalrepresentanter samt föräldrar med relevanta yrkeskunskaper. 
 
STYRELSEN
Linda Eixmann Frölén, styrelseordförande
Pia Mörk Ahlberg, rektor
Patrik Bjärred Andersson, förälder på skolan
Clara Block Hane, förälder på skolan
Patrik Guné, förälder på skolan
Ingela Netz
Erika Åslund
Anders Florén, personalrepresentant
Emma Wallin, personalrepresentant
 
VALBEREDNING
Mikael Norr, sammankallande
Sara Alsén
Lena Gatenberg Mohns
Karl Tobieson
 
REVISORER
Christina Kallin Sharpe, auktoriserad revisor
Caroline Ljungberg, revisorssuppleant
Eva Reman, lekmannarevisor

Enskilda Gymnasiets Vänförening

Enskilda Gymnasiets Vänförening organiserar insamling av frivilliga bidrag för att ge eleverna en ännu bättre skolgång. Bidragen är anonyma utom för föreningens kassör. 

Vänföreningen är helt fristående från den förening som driver skolan – det är viktigt med vattentäta skott mellan frivillig insamling och det ansvar som skolans styrelse har för att bedriva verksamheten.

Fokus för insamling kommande läsår:

  • Rusta upp kemisalen
  • Delfinansiera studieresor utomlands
  • Kulturell bildning, t. ex. teaterbesök
  • Föreläsningar kring aktuella ämnen

Frågor, idéer eller förslag? Skriv till kristofer@davinci.se