INDIVIDUELLA VAL

Under gymnasietiden ska du utöver ditt gymnasieprogram läsa två valfria 100 poängskurser. På Enskilda gymnasiet behöver du inte tänka strategiskt när du gör dina individuella val. Alla kurser som ger extra meritpoäng ingår redan i ditt program vare sig du läser natur eller sam, så det står dig helt fritt att välja det allra roligaste. Och det finns mycket att välja på.

Bruksspel och ackompanjemang

Design 1

Estetisk kommunikation 1

Formgivning 1 (silversmide)

Information och kommunikation 1

Körsång 1

Körsång 2

Scenisk gestaltning 1

Internationell ekonomi (ingår i sam)

Internationella relationer

Psykologi 1 & 2a

Idrott och hälsa 2

Mental träning

Matematik 4 (ingår i natur)

Matematik 5 (ingår i natur)

Matematik specialisering

Moderna språk 1 (tyska)

Moderna språk 4 (ingår i sam)

Moderna språk 5

Moderna språk 6

Naturvetenskaplig specialisering (Biokemi)

Naturvetenskaplig specialisering (Bioteknik)

Naturvetenskaplig specialisering (Biodiversitet)

face
teatern
egna
fotboll1