NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Teknik och miljö,
människan och djuren

naturvetenskapsprogrammet får du lära dig hur teknik och miljö fungerar och hur människan och djuren är uppbyggda. Teori varvas med praktiska experiment och förmågan att använda matematik i olika problemställningar utvecklas. Vi vill ge våra elever ett försprång inom naturvetenskapen och matematiken. Matematik 5 är därför en obligatorisk kurs på det naturvetenskapliga programmet.


Naturvetenskapsprogrammet är den bredaste gymnasieutbildningen, den som ger behörighet till flest högskoleutbildningar. Efter vidare studier kan du arbeta inom yrken som till exempel läkare, veterinär, kemist, ingenjör, arkitekt eller optiker.