STUDIEVÄGLEDNING

Är du lite osäker på vad du vill göra sen? Undrar du hur man söker till en viss utbildning? Hos studie- och yrkesvägledaren kan du få svar på dina frågor om gymnasieval, högskolestudier, karriärmöjligheter – ja, allt som har med studier och yrkeslivet att göra. Vår studievägledare heter Birgitta Lycksell och hon finns på skolan varje torsdag. 

Du kan också maila dina frågor: birgitta.lycksell@enskildagymnasiet.se

Plugga vidare?

Söka jobb?

Karriär & lön

Studiemedel

SKRIVA HÖGSKOLEPROVET?

Du som fyllt/fyller minst 18 år under 2023 kan skriva högskoleprovet i vår. Anmälningsperioden är 10-17 januari, och provet skrivs 25 mars. På studera.nu kan du läsa mer om högskoleprovet och hitta gamla prov att öva på. Provet kostar 550 kronor och du anmäler dig på hogskoleprov.nu.

ORD Ordförståelse (från HP 2020)

UTSIKTSLÖST

A enformigt
B instängt
C obetydligt
D avlägset
E hopplöst

RÄTT SVAR:

E hopplöst
Fler frågor

XYZ Matematisk problemlösning (från HP 2019)

Medelvärdet av x, y och z är 15. Medelvärdet av y, z och 14 är 17. Vilket värde har x?

A 6
B 8
C 10
D 12

RÄTT SVAR:

B 8
Fler frågor

Plugga vidare?

Söka jobb?

Karriär & lön

Studiemedel