Erasmus+ Enskilda Gymnasiet

Universitets- och högskolerådet har beviljat Enskilda Gymnasiet en Erasmus-ackreditering fram till 2027

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom bland annat utbildning. Programmet ger oss möjlighet till elevutbyten, samarbeten och resor, samt fortbildning för lärare och personal tillsammans med kollegor i länder som också deltar i Erasmus+.

Att vi är en Erasmus+-skola innebär att vi kommer att kunna utveckla skolans internationaliseringsarbete

Målet är att stärka våra elevers språkkunskaper och deras intresse för språk genom kulturella och språkliga utbyten. Vi vill främja elevernas framtida möjligheter till utbildning och yrkesliv utomlands och visa dem nyttan av att behärska fler språk än engelska.

Ett annat mål är att vi ska få en ökad förståelse och empati för människors olika förutsättningar och livsvillkor i Sverige, EU och världen. Vi vill utveckla eleverna till ansvarstagande och engagerade medborgare.

För att kunna hantera de utmaningar Europa och världen står inför behöver vi unga som har en förståelse för de människor som utgör vårt samhälle. I det ligger kommunikation på andra språk, kunskap om sociala skillnader, engagemang i hållbarhetsfrågor samt förståelse för demokratins uttryck och funktion.

Vi vill att eleverna genom Erasmus-projekten ska få insikt i att förändring till det bättre är möjligt.

Mars 2024

Stockholm

Sista etappen i Erasmusprojektet om UNESCO:s världsarvsplatser fick vi agera värdar åt de franska och portugisiska elever och lärare vi tidigare besökt.
 
Vi visade upp våra lokala världsarv Skogskyrkogården och Drottningholm och Kungliga Nationalstadsparken Djurgården. Vi gick guidade stadspromenader och besökte Stadsmuseet, Vasamuseet och Historisa museet. Vi åkte även till Uppsala och såg katedralen och nordens äldsta universitet. 
 
Stort tack till våra nya portugisika och franska vänner för ett mycket givande utbyte.
 

Februari 2024

Aix en Provence, Frankrike

Vårt Erasmusprojekt om UNESCO:s  världsarvsplatser och geoparker fortsatte med en resa till Aix en Provence, strax norr om Marseille. 
 
Förutom att lära känna Aix och se tavlor av stadens mest kände son – Paul Cezanne, hann vi besöka naturreservatet vid berget Saint Victoire med dammen Barrage de Bimont, ett område som är skyddat bland annat på grund av de många fynden av fossiliserade dinoraurieägg. Vi fick se Avignon och påvepalatset, där nio påvar levde sina liv i exilen från Rom, samt besöka Marseille, där vi såg katedralen, gamla hamnen, och Musée des civliations de l’Europe.
 
Våra elever blev fint omhändertagna av sina världfamiljer och nu väntar vi på att få välkomna de franska och portugisiska eleverna hit och visa upp Stockholm. 
 

Januari 2024

Vila das Aves, Portugal

Det första Erasmusprojektet vi deltar i är med en portugisisk och en fransk skola. Det handlar om UNESCO:s  världsarvsplatser och geoparker, hur människa och natur samspelar i de tre länderna och hur vi ska nå en hållbar utveckling. Eleverna har redovisat för varandra på Meet om de olika världsarven i de tre länderna. 
 
Första resan ägde rum till en skola i den lilla industristaden Vila das Aves, nordost om Porto. Därifrån gick utflykter till ett kloster och jordbruksskola, Portugals högsta berg med postglaciala spår, fiskestaden Aveiro och sanddyner med kusterosion i närheten, staden Porto och Guimares, konungariket Portugals vagga.
 
De 5 eleverna från S1 bodde hos värdfamiljer och snart går resan till Provence med andra elever ur S1, innan de båda skolorna kommer till EG veckan efter sportlovet för att hälsa på oss!

Oktober 2023

To celebrate the #ErasmusDays and the start of our Erasmus+ project we had an online video conference with the teachers and the participating classes from Portugal, France and Sweden.

We look forward to diving headfirst into the fascinating worlds of Geo Parks, protected areas, biospheres and European UNESCO World Heritage Sites.