Grundskola - åk 7-9

Enskilda Gymnasiet är en liten skola. Här har elever, lärare och skolledning nära till varandra. Det skapar trygghet och stort engagemang. Det är en skola med god ordning. Hos oss börjar lektionen i tid. Lärare och elever kommer väl förberedda och i klassrummet råder studiero.

Tillsammans med föräldrar som delar vår syn på lärande och ordning uppnår vi kunskapsmålen lättare.

På Enskilda Gymnasiet har vi hög lärartäthet och hel skoldag med lärarledda lektioner. Våra undervisningstimmar är viktiga, och vi ställer höga krav på närvaro. I engelska och matematik har vi mindre undervisningsgrupper för att kunna se den enskilde eleven.

Med behöriga gymnasielärare, som undervisar både i grundskolan och på gymnasiet, hjälper vi våra elever att nå sådana resultat att de kan söka till vilket gymnasium som helst. Våra lärare vet vad som väntar på gymnasiet och lägger grunden för en naturlig övergång.

 

Vi lägger stor vikt vid kulturen och tar vara på vårt läge mitt i Sveriges huvudstad. Varje termin läser våra elever flera skönlitterära verk. Vi går på Dramaten eller Stadsteatern och till vår egen aula kommer författare, politiker och vetenskapsmän för att föreläsa. 

I vår strävan att utveckla hela människan och träna elevens kreativa sida har vi förutom bild, musik och slöjd även drama på schemat. 

 Vi håller på traditioner. Enskilda Gymnasiet har en lång historia och ligger i en vacker byggnad från 1913 vid Tegnérlunden. Våra elever deltar i flera idrottsutbyten med andra skolor och varje jul och sommar samlas hela skolan och föräldrarna i kyrkan för att fira en stämningsfull avslutning.


Enskilda Gymnasiet är inte en vinstdrivande skola.