Enskilda Gymnasiets litteraturpris 2023

Det finns många litteraturpriser i världen, men väldigt få som belönar ungdomsböcker. Och ännu färre (om ens några) där juryn består av unga läsare. Vi vill därför instifta Sveriges, kanske världens, första litterära pris för bästa ungdomsbok utsedd av högstadieelever. Vi har nu hittat vår jury och läsningen pågår för fullt.

Som alla litteraturpris har EG-priset vissa kriterier i urvalet av möjliga vinnare – en ”long list” och en ”short list” som det brukar heta. Den långa listan var helt enkelt alla böcker av svenka författare riktade till ungdomar/unga vuxna utgivna under 2022 (det blir en liten eftersläpning för att vi ska hinna läsa), och den korta listan utgörs av fem favoriter från den långa listan. De fem böckerna på den korta listan är:

Yani av Nora Khalil
Berätta tre saker av Callum Bloodworth
Felet med Eden av E. P. Uggla
Jag överger mig aldrig av Johanna Nilsson
Svaga tjejer av Lisa Bjärbo, Johanna Lindbäck och Sara Ohlsson

Juryns uppgift blir att läsa dessa böcker och tillsammans  komma överens om vilken bok som är bäst. Vinnaren presenteras i december och författaren bjuds in att komma till skolan och ta emot sitt pris.

Vill du titta lite närmare på böckerna så finns de i biblioteket.