KÄLLKRITIK

VÄRDERA DIN KÄLLA

Vad är en källa

En källa är stället du hämtat din information från. En källa kan vara skriftlig (till exempel en bok), muntlig (till exempel en intervju) eller materiell (till exempel en runsten).

En källa kan vara primär, sekundär eller tertiär. En primärkälla är en förstahandskälla. Det kan vara en bok eller artikel där forskningsresultat publiceras för första gången, eller en intervju eller en ögonvittnesskildring. En sekundärkälla återger information från en primärkälla, till exempel en bok som bygger på tidigare forskning. eller en analys, eller en recension. En tertiär- eller tredjepartskälla består av information från sekundärkällor. 

Den källkritiska metoden

Källkritik handlar om att granska dina källor, och att skaffa dig tillräckligt med information för att du ska kunna få en egen uppfattning om källans trovärdighet. När du granskar en källa kan du utgå från fyra kriterier:

Äkthet – är källan det den säger att den är eller är det en förfalskning?
Tid – är källan aktuell eller finns det nyare forskning? Hur lång tid efter det inträffade skapades källan? I till exempel ögonvittnesskildringar har tiden stor inverkan på trovärdigheten.
Beroende – är källan fristående eller bygger den på andra källor?
Tendens – är källan påverkad av politiska, religiösa, ekonomiska eller personliga intressen?

Källkritisk checklista

Vem står bakom källan?
– Är det en myndighet?
– Är det en organisation?
– Är det ett företag?
– Är det en privatperson?
– Är det någon som behärskar ämnet?
– Är det någon du litar på?

Varför är källan skapad?
– För att informera?
– För att presentera fakta?
– För att övertyga om något?
– För att påverka en opinion?
– För att sälja en produkt eller tjänst till dig?
– För att underhålla dig?

(hämtat från Skolverket)