REFERERA

REDOVISA DIN KÄLLA

Varför referera?

Du refererar framförallt för att:
– det tydligt ska framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden
– det tydligt ska framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra
– det skall vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter.

Om du inte refererar ordentligt riskerar du att bli anklagad för plagiat, det vill säga att ha kopierat någon annans arbete. Det räknas som fusk, något som skolan ser väldigt allvarligt på.

Referera rätt

När du skriver din uppsats måste du göra två sorters referenser – en kortare referens i den löpande texten (en texthänvisning) och en fullständig referens i källförteckningen i slutet av din uppsats. Varje gång du använder dig av information som kommer från en annan källa än dina egna tankar måste du göra en texthänvisning.

Uppgifterna i de två referenserna måste stämma överens. Det ska vara lätt hitta dina texthänvisningar i källförteckningen, och din källförteckning ska bara innehålla verk du faktiskt har hänvisat till i den löpande texten. Du ska alltså inte ta med texter du läst under arbetets gång men sedan inte använt i din uppsats.

Olika system

Det finns ett antal olika sätt att skriva referenser på. Vilket system som väljs brukar främst bero på vilket fält en arbetar och publicerar sig inom. Det viktigaste när du skriver är att du håller dig konsekvent till ett system. I exemplen nedan används Harvardsystemet.

Om du föredrar något av de andra systemen har Karolinska Institutet bra referensguider till APA och Vancouver. Umeå universitet har en bra guide till Oxfordsystemet.

REFERERA ENLIGT HARVARD

Här kan du se hur de vanligaste texttyperna ska refereras, både i löpande text och i källförteckning. Om du har använt dig av andra sorters källor och behöver ytterligare exempel kan du titta på Högskolan i Borås guide till Harvardsystemet.

I din text:

Du kan skriva dina referenser i den löpande texten på olika sätt. Antingen sätter du referensen efter stycket där du har använt din källa, eller så väver du in den i texten:


… vilket har visats i en studie av delfiners intelligens (Boström 2017).


eller

I sin studie av delfiners intelligens visar Lars Boström (2017) att delfiner…


Om du citerar författaren måste även sidnummer vara med:

”Delfiner är det mest intelligenta djuret i havet” (Boström 2017, s. 23).


I källförteckningen:

Boström, L. (2017). Delfiners intelligens. Stockholm: Bokens förlag.

I din text:

(Holm, Johansson & Sääf 2013)

I källförteckningen:

Holm, A., Johansson, T. & Sääf, N. (2013). Mögelsvampar för medicinskt bruk.
Naturläkemedel i dag, (2), ss. 13-17. 

Om artikeln har en namngiven författare använder du namnet som referens. Saknas författarnamn får tidningens titel stå som referens. 
Om du läst webbversionen av artikeln måste du ha med webbadressen i källförteckningen.

I din text:

Med författare:

(Dahl 2018)


Utan författare:

(Dagens Nyheter 2019)


I källförteckningen:

Dahl, B. (2018). Orkanvarning i Blekinge. Veckans Nyheter, 5 september.
http://www.vn.se/vader/orkanvarning-i-blekinge/

Dagens Nyheter (2019) . Ovanligt få drunknade i augusti, 5 september, s. 10.

När du refererar till en webbsida ska följande information framgå: upphovsman, år för senaste uppdatering, titel, webbadress och datum du öppnade sidan.


I din text:

(Skolverket 2019)


I källförteckningen:

Skolverket (2019). Skollagen och förordningar.
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar  [2019-08-22]

Källförteckningen ska innehålla alla referenser du har använt i din uppsats sorterade i alfabetisk ordning. Källförteckningen ska vara sist i din uppsats, men före eventuella bilagor. För att det ska bli lättare att hitta i källförteckningen är det bra att ha en blankrad mellan varje källa.

Källförteckning

Boström, L. (2017). Delfiners intelligens. Stockholm: Bokens förlag.

Dagens Nyheter (2019) . Ovanligt få drunknade i augusti, 5 september, s. 10.

Dahl, B. (2018). Orkanvarning i Blekinge. Veckans Nyheter, 5 september.
http://www.vn.se/vader/orkanvarning-i-blekinge/

Holm, A., Johansson, T. & Sääf, N. (2013). Mögelsvampar för medicinskt bruk.
Naturläkemedel i dag, (2), ss. 13-17. 

Skolverket (2019). Skollagen och förordningar.
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/skollagen-och-forordningar [2019-08-22]