SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Samhället och människan, utmaningar och lösningar

På samhällsvetenskapsprogrammet får du lära dig hur samhället fungerar. Intresset för människan och hennes verksamhet är central och i utbildningen övas förmågan att finna och analysera samband, formulera problem och föreslå lösningar. Att tolka, förstå och förklara är viktiga moment.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger en mycket bred utbildning som kan leda dig vidare mot yrken som till exempel advokat, journalist, ekonom, lärare, bibliotekarie, psykolog, socionom, copywriter eller sjuksköterska.

Till hösten utökar vi antalet platser på samprogrammet så att vi får två samklasser.